Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 399

Warning: Illegal string offset 'page' in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 461

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 486

Warning: Illegal string offset 'page' in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Kongres Polski Wschodniej - dzień II

Dzień II - 21 listopada 2012 (środa)
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu / Wschodni Klaster Budowlany


8:30 – 9:00 Rejestracja gości
9:00 – 9:30 Powitanie gości
Prof. dr hab. inż. Lech Dzienis – Rektor Politechniki Białostockiej,
Marek Goliszewski – Prezes Business Centre Club
- Bożena Czaja – Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
Kim jesteśmy – wideo prezentacja Klastrów Polski Wschodniej - prezentacja organizatorów –Tomasz Kozłowski - Koordynator Klastrów, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego
9:30 – 10:45 WSTĘP DO DEBATY:
Projektowane kierunki rozwoju województw regionu Polski Wschodniej na lata 2014-2020. Nowe możliwości finansowania inwestycji, badań i innowacji. Sebastian Rynkiewicz – ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Centrum Wspierania Innowacji i Rozwoju

DEBATA 1
Katalizatory rozwoju i przyszłość gospodarki Polski Wschodniej – Klastry, Specjalne Strefy Ekonomiczne i instytucje wspierające przedsiębiorczość. Budownictwo jako branża priorytetowa Polski Wschodniej. Czy jesteśmy w stanie wygenerować innowacyjny produkt w skali kraju / świata? Czynniki wpływające na innowacyjność przedsiębiorstw.
Debatę poprowadzi Danuta Dunin-Holecka
Uczestnicy debaty:
- Jerzy Siwkiewicz – Wiceprezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Strefy Ekonomicznej S.A.
- Leszek Krzyżanowski – Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. współpracy z Rosją, Dyrektor Departamentu Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- Robert Paweł Żyliński - Prezes Zarządu Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
- dr Jolanta Koszelew – Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego
- Lech Jerzy Pilecki – Prezes Podlaskiego Klubu Biznesu
- Łukasz Bilski – Prezes Świętokrzyskiego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o.
- dr inż. Wojciech Winogrodzki - Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej, Podlaski Związek Pracodawców
- Jarosław Jurak – Prezes Zarządu Budimex Danwood Sp. z o.o. , ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego
- Sergiusz Martyniuk – Pronar Sp. z o.o.
- inż. Jan Mikołuszko – Prezes Zarządu Unibep S.A., ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego
- Wojciech Materna – ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Sebastian Rynkiewicz –Prezes Centrum Wspierania Innowacji i Rozwoju, ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
10:45 - 11:00 Uroczyste wręczenie certyfikatów ISO przedsiębiorstwom z województwa podlaskiego
11:00 – 12:30 DEBATA 2
Przełamywanie barier w rozwoju przedsiębiorczości. Bariery finansowania, zatory płatnicze, rynek pracy. Współpraca biznesu i nauki przy tworzeniu najnowszych technologii. Ograniczenia i możliwości rozwoju przedsiębiorczości. Współpraca i konkurencyjność. Promocja regionu Polski Wschodniej
Debatę poprowadzi Danuta Dunin-Holecka
Uczestnicy debaty:
- Adam Łącki - Prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów
- Waldemar Sokołowski - Prezes Zarządu Rzetelna Firma
- Bożena Czaja – Członek Zarządu ds. współpracy regionalnej Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.
- Jan Babczyszyn - Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów Zagranicznych w Polsce
- prof. dr hab. inż. Józefa Wiater – Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej
- dr Anatoliusz Kopczuk – Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku , ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
- Sławomir Janusz Zubrycki – Prezes Zarządu PPU Palisander Sp. z o.o.
- dr Andrzej Wesołowski – Przewodniczący Rady Klastra Mazurskie Okna
- Krzysztof Krukowski – Prezes Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach"
12:30 – 13:30 Obiad

Od 13:30

Sala 1
Seminarium Wschodniego Klastra Budowlanego
Sala 2
Seminarium Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Sala 1
Spotkanie towarzyszące podczas Kongresu
Sala 2
Spotkania towarzyszące podczas Kongresu
Elektrownie fotowoltaiczne – najczystsza energia pod słońcem Bariery administracyjne w kreowaniu przestrzeni publicznej - przyszłość legislacji Partnerstwo i zrównoważony rozwój szansą Polski Wschodniej Ocena wiarygodności finansowej kontrahenta w oparciu o dostępne źródła informacji. Polska Giełda Kooperacyjna Przedsiębiorców Polski Wschodniej.
Program seminarium:
1. Fotowoltaika (PV z j. ang. PhotoVoltaic) technologia wytwarzania energii elektrycznej wykorzystująca energię promieniowania słonecznego
2. Warunki meteorologiczne i ich wpływ na produkcję energii elektrycznej w instalacjach PV
3. Sposoby montażu instalacji PV oraz monitoring ich pracy
4. Systemy fotowoltaiczne dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne
5. Koszty instalacji i systemów PV oraz ich opłacalność w Polsce.
6.Perspektywy rozwoju fotowoltaiki w Polsce
7. Wsparcie dla fotowoltaiki – omówienie wybranych zagadnień nowego projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii
8. Bariery administracyjne w kreowaniu przestrzeni publicznej - przyszłość legislacji
Program seminarium:
1. Partnerstwo międzysektorowe i rozwój zrównoważony. Wyzwanie i szansa
2. PPP - aktualne bariery do pokonania w praktyce
3. PPP a zamówienia
4. PPP szansą dla branży budowlanej? Problematyka prawno-ekonomiczna
5. PPP a rozwój Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
6. Grajewo - udane partnerstwo międzysektorowe w zakresie turystyki i rekreacji
7. Odpady jako wyzwanie dla gospodarki Polski Wschodniej
8. Spalarnia w Białymstoku jako perspektywa optymalizacji gospodarki odpadowej
9. Obowiązki odpadowe samorządów a szanse dla przedsiębiorców
10. Kontrola gospodarki odpadowej
Program spotkania:
1. Rola i znaczenie informacji w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstwa
2. Na czym polega system wymiany informacji gospodarczych w Polsce i na świecie
3. Źródła informacji o prowadzonej działalności gospodarcze
4. Podział podmiotów na rynku informacji: pierwotne i wtórne bazy danych
5. Raport z Krajowego Rejestru Długów – jak go interpretować?
6. Raporty wywiadowni gospodarczych – przykłady
Polska Giełda Kooperacyjna
Spotkania ‘face to face’ z przedsiębiorcami i firmami z całego kraju. Jest to inicjatywa, za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług, pozyskania nowych zleceń.
Spotkania mają na celu budowanie relacji biznesowych pomiędzy 200 przedsiębiorcami, integracje firm, zapoznanie się z profilami i możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w BiznesMikserze proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie:
www.kongrespolskiwschodniej.pl
w zakładce BIZNESMIKSER.
Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Drażba pod numerem tel. 85 652 61 07 lub 600 199 835
Prelegenci:
- Stanisław Łapieński – Piechota – Przewodniczący Podlaskiej Okręgowej Rady Izby Architektów
- dr inż. Andrzej Sobolewski
Prelegenci:
- Prof. Maciej Perkowski - prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku/kierownik Zakładu Prawa Międzynarodowego Publicznego
- Szymon Pszczółka – prawnik
- dr Aneta Kargol-Wasiluk - Wydz. Ekonomii Zarządzania UwB
- Grzegorz Stelmaszek /Agnieszka Aleksiejczuk - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP
- Adami Kiełczewski - Burmistrz Grajewa
- Prof. Ewa Czech - Wydział Prawa UwB
- Adam Kamiński – vice prezes miejskiej spółki Lech
- Katarzyna Zajkowska - dyrektor Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska UMWP
- Grzegorz Bok - dyr/kier w Woj. Inspektoracie Ochrony Środowiska w Białymstoku
- Bartosz Parfieniuk – Kancelaria Prawna Bartosz Parafieniuk – obsługa prawna Wschodniego Klastra Budowlanego
Prelegenci:
- Monika Bekas – Pełnomocnik Zarządu ds. Edukacji Krajowego Rejestru Długów
Seminarium skierowane jest do osób zainteresowanych instalacjami fotowoltaicznymi, architektów projektujących budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, potencjalnych inwestorów indywidualnych i przedsiębiorców planujących instalacje fotowoltaiczne dla swoich firm oraz pracowników administracji samorządowej i rządowej zajmujących się problemami planowania przestrzennego ochrony środowiska i rolnictwa oraz inwestycji

Patronaty honorowe:

logologologologologologologologologologologologologo

Patronaty instytucjonalne:

logologologologologologologologo

Prezydenci miast:

logologologologologologologologologologologologo

Patronaty wspierające:

 budownictwo drogowe standrog z lublinaProBono LublinlogoApis - polskie miodylogoTricon - inteligentne domylogologologo

Patronat medialny:

logo logo logo logo logo logo logo logo logo

logo

Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego