Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_WARNING - assumed 'P_WARNING' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 399

Warning: Illegal string offset 'page' in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 461

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 486

Warning: Illegal string offset 'page' in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 195

Warning: ksort() expects parameter 1 to be array, string given in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 73

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser-qsa.class.php on line 212

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Kongres Polski Wschodniej - dzień I

Dzień I - 20 listopada 2012 (wtorek)
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej / Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu


8:30 – 9:00 Rejestracja Uczestników
9:00 – 9:15 Rozpoczęcie Kongresu/Powitanie gości
Jarosław Zygmunt Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego - Słowo wstępne
Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
Prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
9:15 – 10:45 WSTĘP DO DEBATY:
Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku .Wizja rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o klastry.

Sebastian Rynkiewicz – Centrum Promocji Innowacji i Wspierania Rozwoju, ekspert Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej

Kim jesteśmy – wideo prezentacja Klastrów Polski Wschodniej prezentacja organizatorów –Tomasz Kozłowski - Koordynator Klastrów, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Doradczego i Konsultingowego/Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu/Wschodni Klaster Budowlany/ Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej

DEBATA:1
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej regionu Polski Wschodniej. Klastry strategiczne, współpraca pomiędzy klastrami, samorządami i uczelniami wyższymi jako czynnik podniesienia atrakcyjności gospodarczej Polski Wschodniej. Polityka regionalna a wspólne działania. Debatę poprowadzi dr inż. Wojciech Winogrodzki – ekspert Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Prezes Podlaskiego Związku Pracodawców, Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej

Uczestnicy debaty:

- Prof. dr hab. Tadeusz Truskolaski – Prezydent Miasta Białegostoku
- Dr inż. Piotr Grzymowicz – Prezydent Miasta Olsztyna
- Prof. dr hab. Leonard Etel – Rektor Uniwersytetu w Białymstoku
- Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk
- Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku
- Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Augustowa
- Adwokat Tomasz Klimek https://www.tomaszklimek.com - Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa
- Przemysław Żukowski – Dyrektor Departamentu Programów Ponadregionalnych - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Tomasz Kozłowski – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu/Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej/Wschodni Klaster Budowlany
- firma kamont zajmująca się ogrodami zimowymi


- dr Anatoliusz Kopczuk – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Innowacji oraz Centrum Kształcenia Podyplomowego Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Ekspert Wschodniego Klastra Budowlanego
- Bartłomiej Wolfram – Zielone Płuca Polski – Kraina Ekoturystyczna

Do debaty zaproszono również:

Jarosława Zygmunta Dworzańskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego
Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mirosława Witolda Karapyta - Marszałka Województwa Podkarpackiego
10:45 – 11:15 Podpisanie listu intencyjnego Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”
Słowo wstępne przed podpisaniem listu:
Krzysztof Krystowski – Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Prezes Grupy Bumar
Jerzy Bujok – Zastępca Sekretarza Generalnego Krajowej Izby Gospodarczej

List Intencyjny Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej” jest to inicjatywa podjęta przez wiodące klastry z Polski Północno-Wschodniej.
Organizacja ta ma szanse stać się jednym z największych związków pracodawców, zatrudniającym około 10.000 pracowników. Idea podpisania listu intencyjnego powstała w celu silnej reprezentacji i wsparcia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej.

Do podpisania Listu Intencyjnego Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej” zostały zaproszone klastry o znaczeniu ponad regionalnym:

- Anna Moskwa – Wschodni Klaster Budowlany
- Elżbieta Niedziejko – Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej
- Krzysztof Gryc – Podlaski Klaster Budownictwa Pasywnego
- Wojciech Winogrodzki – Północno Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej
- Wojciech Materna – Klaster Firm Informatycznych Polski Wschodniej 
- Tomasz Kozłowski – Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
- Andrzej Wesołowski – Klaster Mazurskie Okna
- Mieczysław Kwiatkowski – Stowarzyszenie „Lubelskie drewno”
- Dariusz Daniluk – InfoTech Klaster Informatyczny
- Sebastian Rynkiewicz – Klaster Obróbki Metali
- Adam Kiełczewski  - Grajewski Klaster Przemysłowy
- Damian Kowalski – Klaster Stowarzyszenie Firm Meblowych
- Sławomir Jasiński – Klaster „Uzdrowisko Supraśl” oraz inne  zaproszone Klastry Polski Wschodniej i władze samorządowe
11:15 DEBATA: Możliwości wsparcia strategicznej branży turystycznej przez władze samorządowe. Inwestycje w turystykę w przyszłej perspektywie finansowej.
Turystyka, szlaki turystyczne, parki krajobrazowe jako szansa na budowanie
atrakcyjności turystycznej Polski. Rola samorządów w budowaniu
konkurencyjnej branży turystycznej Polski Wschodniej na tle całego kraju.
Debatę poprowadzi Andrzej Burkiewicz – Dyrektor Hotelu Warszawa w Augustowie
Uczestnicy debaty:
- Tadeusz Truskolaski – Prezydent Białegostoku
- Tomasz Andrukiewicz – Prezydent Ełku
- Kazimierz Kożuchowski - Burmistrz Augustowa
- Czesław Renkiewicz – Prezydent Suwałk
- Stanisława Bęben – Dyrektor Wydziału Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Rzeszowa
- przedstawiciel Ministerstwa Sportu i Turystyki
Do debaty zaproszono również:
Jarosława Dworzańskiego – Marszałka Województwa Podlaskiego
Jacka Protasa - Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Mirosława Karapyta - Marszałka Województwa Podkarpackiego
Piotra Grzymowicza – Prezydent Miasta Olsztyn
Marcina Zamoyskiego – Prezydent Miasta Zamościa
Grzegorza Dunia – Burmistrz Kazimierza Dolnego
Jerzego Borowskiego – Burmistrz Sandomierza
11:15 – 12:45 WSTĘP DO DEBATY 2: Kierunki rozwoju województw i regionu Polski Wschodniej w programowej perspektywie 2o14-2020 wsparcie branż kluczowych polski wschodniej
Cezary Cieślukowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego

DEBATA:2
Współpraca ponadregionalna na przykładzie branż priorytetowych ze szczególnym uwzględnieniem Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
Uwarunkowania, mechanizmy rozwoju, atuty turystyczne, parki kulturowe i historyczne. Priorytetowe inwestycje turystyczne szansą na budowę atrakcyjności regionu. Promocja regionów i wsparcie branży przez władze samorządowe. Kadry dla turystyki.

Debatę prowadzi Elżbieta Niedziejko – Członek Zarządu Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, Prezes Suwalskiej Izby Rolniczo–Turystycznej

Uczestnicy debaty:

- Olga Piekarzewska – główny specjalista Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki
- Robert Tyszkiewicz – Poseł na Sejm RP
- Cezary Cieślukowski – członek Zarządu Województwa Podlaskiego
- Adam Tobota – wójt gminy Mielnik
- Karolina Konarska – Hotel Piast w Krakowie - menadżer hotelu
- dr hab. Robert Ciborowski, prof. UwB – Prorektor ds. Ekonomicznych Uniwersytetu w Białymstoku
- dr inż. Romuald Ziółkowski – Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
- Jan Korsak – przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Organizacji Turystycznej
- Andrzej Dowgiałło – prezes Grupy Anders/Hotel Krasicki/Zamek Ryn/Prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
- Kacper Bielak – Hotel Focus w Łodzi
- Andrzej Żamojda –Kiermusy – Dworek nad Łąkami –właściciel
- Andrzej Malinowski – Hotel Żubrówka – Dyrektor Zarządzający
- Andrzej Burkiewicz – Hotel Warszawa w Augustowie – Dyrektor
- Krzysztof Mitrowski – Hotel Focus w Bydgoszczy – Dyrektor
- Romuald Domański – Fundacja Wspomagania Wsi Warszawa

Podczas debaty poruszane zostaną dodatkowo tematy i zagadnienia :
-Praktyczny wymiar branżowej współpracy międzyregionalnej w ramach Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej
- Klastry w Polsce Wschodniej – perspektywy i doświadczenia

Podsumowanie I części Kongresu – doc. dr Anatoliusz Kopczuk – ekspert Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej/Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
12:34 – 13:30 Obiad

Od 13:00

NIEZALEŻNE SEMINARIA SPECJALISTYCZNE PROWADZONE RÓWNOLEGLE
Sala 1
Seminarium Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Sala 2
Seminarium Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej
Sala 3
Spotkania towarzyszące podczas Kongresu
Sala 4
Spotkania towarzyszące podczas Kongresu
Innowacyjne rozwiązania informatyczne w biznesie dla firm i samorządów. Wsparcie biznesu w Internecie – tu możesz wszystko zmierzyć. Zielona Polska Wschodnia – innowacyjne rozwiązania z zakresu ochrony środowiska i poszanowania energii. Polska Giełda Kooperacyjna Przedsiębiorców Polski Wschodniej.
Program spotkania:

1. Oferta innowacyjnych rozwiązań w biznesie
2. Business Intelligence w kontroli zarządczej
3. Przedstawienie gotowych internetowych rozwiązań do sprzedaży produktów i usług.
Program spotkania:

1. Eyetracking -wykorzystanie do oceny efektywności serwisów internetowych.
2. SEO - skuteczne pozyskiwanie naturalnego ruchu do serwisu z wyszukiwarki Google. Co możemy mierzyć?
3. Jak zwiększyć konwersję sprzedażową w serwisie www o 500%? Optymalizacja serwisu w oparciu o testy A/B.
4. Bądź mobilny - technologie mobilne w biznesie
Program spotkania:

1. Oszczędności generowane dzięki wykorzystaniu oświetlenia LED” prezentacja rozwiązań dla biznesu , samorządów i miast.
2 zmiany prawne i nowe przepisy dotyczące poszanowania energii
3 technologia LED stan obecny, przyszłość rozwiązań.
4 rodzaje oświetlenia LED i jego porównanie do obecnie stosowanych technologii
5 oferta wymiany/instalacji oświetlenia LED
6 przykłady realizowanych projektów
Polska Giełda Kooperacyjna

Spotkania ‘face to face’ z przedsiębiorcami i firmami z całego kraju. Jest to inicjatywa, za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług, pozyskania nowych zleceń.
Spotkania mają na celu budowanie relacji biznesowych pomiędzy 200 przedsiębiorcami, integracje firm, zapoznanie się z profilami i możliwościami nawiązania bezpośredniej współpracy.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w BiznesMikserze proszone są o wysłanie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania na stronie:
www.kongrespolskiwschodniej.pl
w zakładce BIZNESMIKSER.

Szczegółowych informacji udziela Pani Monika Drażba pod numerem tel. 85 652 61 07 lub 600 199 835
Prelegenci:
- Janusz Leśniak – TOP S.A.
- Artur Pieczonka – Fabryka E-Biznesu
- Przedstawiciel Klastra IT
- Bartłomiej Niewiński – Agencja Interaktywna BV Kontakty Międzynarodowe Sp. z o.o.
- Centrum Informatyki „ZETO S.A.”
Prelegenci:
- Mariusz  Bednarko –Infinity Group
- Grzegorz Steć –Infinity Group
Prelegenci:
- Bogdan Wiciński – Prezes Zarządu Manta Multimedia Sp. z o.o
- Arkadiusz Wądrzyk – Prezes Zarządu Magit Sp. z o.o.
- Bartłomiej Wolfram - Program Zielone Płuca Polski - Kraina Ekoturystyczna
Spotkanie adresowane do:
przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw, branży turystycznej, władze samorządowe, producenci i dystrybutorzy stolarki okiennej
Spotkanie adresowane do:
kadry zarządzającej, handlowców, przedstawicieli działów marketingu i promocji. Seminarium prowadzone będzie z wykorzystaniem studiów przypadku z projektów zrealizowanych przez agencję reklamową. Dodatkowo przewidziane jest zademonstrowanie rzeczywistego badania wybranych serwisów www przy użyciu metody eyetrackingu
Spotkanie adresowane do:
przedstawicieli branży turystycznej, właścicieli i kadry zarządzającej przedsiębiorstw, hoteli, instytucji, władz samorządowych.

Dodatkowo zaplanowano:
-Bezpłatne Konsultacje projektów i nowych inwestycji stoisko nr 1.
-Przekazanie kupony zniżkowych na usługi biznesklastra.pl
-Spotkania z przedstawicielami branży turystycznej dotyczące turystyki biznesowej i konferencyjnej

Patronaty honorowe:

logologologologologologologologologologologologologo

Patronaty instytucjonalne:

logologologologologologologologo

Prezydenci miast:

logologologologologologologologologologologologo

Patronaty wspierające:

logoProBono LublinlogoApis - polskie miodylogoTricon - inteligentne domylogologologo

Patronat medialny:

logo logo logo logo logo logo logo logo logo

logo

Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego