Warning: Use of undefined constant P_EVENT - assumed 'P_EVENT' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 195

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 196

Warning: Use of undefined constant P_NOTICE - assumed 'P_NOTICE' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/kontener/domains/kongrespolskiwschodniej.pl/public_html/uri-parser.class.php on line 507
Kongres Polski Wschodniej

Realcja z Kongresu Polski Wschodniej

W dniach 20-21 listopada 2012 w Białymstoku odbył się 1. Kongres Polski Wschodniej, w którym udział wzięli wybitni specjaliści, eksperci ze świata polityki, biznesu, przedstawiciele samorządów, klastrów oraz elita towarzyska i naukowa 5 województw Polski Wschodniej.

Największą i najbardziej znaczącą wartością 1. Kongresu jest to, że różne środowiska usiadły przy jednym stole. Instytucje klastrowe, przedsiębiorstwa, agencje rozwoju regionalnego, parki naukowo-technologiczne, władze samorządowe. Dzięki temu mogliśmy wypracować wspólne zdanie i dzięki temu nasz jeden, wspólny głos jest bardziej słyszalny w walce o przedsiębiorczość podlaskich przedsiębiorców – ocenia Wydarzenie Tomasz Kozłowski – koordynator Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra Budowlanego, Klastra Marek Turystycznych Polski Wschodniej, organizator Kongresu.

Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby zarówno program kongresu, jak również odbywające się niezależne seminaria specjalistyczne oraz spotkania były na jak najwyższym poziomie. Kongres pokazał jak ważna jest kooperacja i połączenie wysiłków na rzecz wypracowania sieci wzajemnych powiązań między trzema filarami: biznesem, nauką i administracją. To bardzo ważne wyzwanie stojące przed przedsiębiorcami. Zmiana myślenia z doraźnego na długoterminowe powinna przełożyć się na jeszcze większe pogłębienie współpracy między firmami zrzeszonymi w klastrach, przy jednoczesnej konkurencji oraz wymianie wiedzy i doświadczenia. Jest to istotny wniosek z obrad kongresowych. Czerpanie z już istniejących przykładów ze świata, wskazuje jednoznacznie na duży potencjał i siłę, jakimi charakteryzują się inicjatywy klastrowe.

Jednym ze znaczących akcentów kongresu było podpisanie listu intencyjnego powołania Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej” – inicjatywy inaugurującej zjednoczenie 17 klastrów w celu jeszcze silniejszej reprezentacji swoich interesów w relacjach z władzami administracyjnymi i samorządem. Jak słusznie zauważyli sygnatariusze listu, najważniejsza jest obecność wszystkich reprezentantów z województw Polski Wschodniej, by jeden, wspólny głos liczył się w walce o przedsiębiorczość.

„Bardzo pozytywnie odbieram to co się dzisiaj tu wydarzyło, zresztą ogromne zainteresowanie, proszę zwrócić uwagę, tutaj w Kongresie uczestniczy ponad czterysta osób reprezentujących środowiska biznesu i administracji, bardzo mocna reprezentacja na czele z prezydentem Białegostoku, ale też reprezentacja prezydentów innych miast, burmistrzów, przedstawicieli świata nauki, biznesu, to robi ogromne wrażenie, jak wiele tutaj jest pozytywnej energii” – tak podsumował 1. Kongres Polski Wschodniej Krzysztof Krystowski – prezes Związku Pracodawców „Klastry Polski Wschodniej”, prezes Grupy Bumar.

Największym znaczeniem, a zarazem – już teraz możemy powiedzieć, zrealizowanym celem - było spotkanie wielu środowisk, które rozpoczęły potrzebny dialog w celu wypracowania wspólnego zdania w kontekście znalezienia sposobów i form regionalnych i międzyregionalnych więzi gospodarczych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wybranymi informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych oraz do obejrzenia fotorelacji z 1. Kongresu Polski Wschodniej.
Kliknij tutaj

Kongres Polski Wschodniej

20-21 listopada 2012 r.

W imieniu 9 Klastrów Polski Wschodniej zrzeszających ponad 400 przedsiębiorców serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolski Kongres Polski Wschodniej, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 20-21 listopada 2012.

Kongres Polski Wschodniej to dwa dni merytorycznych prelekcji, spotkań biznesowych i dyskusji z najwyższej klasy specjalistami i ekspertami świata polityki, biznesu, ekonomii oraz nauki. Wydarzenie i dyskusje podzielono na kilka sesji: transfer wiedzy do biznesu, gospodarka, finanse i inwestycje, sektor budowlany i turystyczny, klastry, relacje biznes i nauka. Do rozmów zaproszeni zostali ministrowie, marszałkowie, prezydenci miast Polski Wschodniej, burmistrzowie, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele polityki, biznesu, przedsiębiorcy, przedstawiciele klastrów oraz eksperci, naukowcy i dziennikarze.

Podczas Kongresu zostanie podpisany list intencyjny dotyczący powołania Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej. Doświadczenia światowe wskazują, że firmy działające w klastrach, dzięki sieci wzajemnych powiązań, jak i ścisłej kooperacji z instytucjami ze sfery nauki, edukacji czy administracji, stają się bardziej konkurencyjne i osiągają większe sukcesy. Rozwój klastrów wpływa nie tylko na rozwój przedsiębiorstw, ale również stanowi najważniejszy potencjał rozwoju określonego regionu. Warto więc analizować możliwości wykorzystania idei klastrów do dynamizowania rozwoju województw Polski Wschodniej.

W celu zapewnienia możliwości zbudowania sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń w programie Kongresu przewidziano utworzenie punktu spotkań w ramach Polskiej Giełdy Kooperacyjnej. Giełda to nie tylko miejsce spotkań dla decydentów, ale przede wszystkim inicjatywa za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług czy pozyskania nowych zleceń.

Uczestnicy Kongresu, na licznie zaplanowanych sesjach plenarnych oraz seminariach towarzyszących, poruszą istotne sprawy dotyczące m.in.: przyszłości polskiej gospodarki, barier w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz ograniczeń w rozwoju przedsiębiorczości. Omówione zostaną również aktualne trendy w branży szkoleniowej, a także zaprezentowane najnowsze rozwiązania w dziedzinie marketingu, promocji oraz informatyce. Kongres to rozmowy o biznesie, dyskusje, analizy, prelekcje. To największe forum budowlane i turystyczne, gdzie zaprezentowane zostaną inicjatywy klastrowe, omówione zagadnienia dotyczące zatorów płatniczych, aspekty handlu zagranicznego oraz przedstawiona zostanie analiza procesów kształcenia kadr dla budownictwa i turystyki.


Formularz zgłoszeniowy

Patronaty honorowe:

logologologologologologologologologologologo logo

Patronaty instytucjonalne:

logologologologologologologologo

Prezydenci miast:

logologologologologologologologologologologologo

Patronaty wspierające:

logoProBono LublinlogoApis - polskie miodylogoTricon - inteligentne domylogoRodzinne wczasy z dzieckiemlogoDEKRA SmartCheck - profesjonalne badania marketingowelogo

Patronat medialny:

logo Podróże do Azji logo logo logo logo logo logo

logo

Kongres jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego